Prodej a výměny výfuků

Výměna od 200,- Kč bez DPH

 

Výměna vadných částí výfuku na základě vizuální kontroly jednotlivých dílů.
Možná výměna celého výfuku, nebo pouze vadných dílů.
měnou vadné části výfuku snížíte nejen hladinu hluku, ale šetříte tak i životní prostředí.
Výfukové potrubí je velmi důležitá součást podvozku vozidla. I když součástí výfukového potrubí nejsou žádné pohybující se díly, jeho funkce, umístění a délka, to vše svědčí o složitosti tohoto výrobku. Jeho velmi důležitou povinností, je odvádět výfukové plyny, snižovat hlučnost vozidla a zamezovat únikům toxických plynů. Jakákoliv netěsnost systému, koroze, mechanické poškození, nebo vadný tlumič výfuku, způsobuje únik škodlivých toxických plynů do ovzduší. Moderní výfukové systémy jsou konstruovány tak, aby bylo zajištěno odstranění nejškodlivějších emisí, které vznikají spalováním pohonných hmot. Tuto funkci zajišťují katalyzátory.