Proplach autoklimatizace

Nabízíme Vám kompletní péči a servis klimatizace do auta - jak osobních, tak i užitkových osobních, užitkových, nákladních,autobusů a zemědělské techniky v našem servisu v Prostějově. Provádíme čištění klimatizace, plnění klimatizace a dezinfekci klimatizace
a opravy klimatizace.


Rezervujete se na servis klimatizace online.

Proč vůbec provádět čištění (proplach) auto klimatizace?

Čištění klimatizace proplachováním má za účel odstranění nečistot a částic z cirkulačního obsahu autoklimatizace, které by mohly poškodit kompresor, který představuje nejdražší část klimatizačního systému. Kovové částice mohou snadno ucpat ventily a potrubí klimatizace, a také pohyblivé části kompresoru klimatizace do auta. V cirkulačním okruhu autoklimatizace se také může nacházet olej smíchaný s různými nečistotami, a tato směs rozhodně správnému mazání autoklimatizace také neprospívá.
V Prostějově Vám tuto službu nabízíme jako jediný autoservis, pro tuto náročnou službu jsme byli proškoleni a věnujeme se jí již několik let. Proplach auto klimatizace neprovádíme chladivem, jelikož tato metoda nemůže odstranit z klimatizačního okruhu zbytkový olej a taktéž neodstraní všechny kovové částice. Čištění auto klimatizace provádíme speciální proplachovací kapalinou. Při čištění klimatizačního okruhu je nutné pro důkladné propláchnutí vyměnit některé díly klimatizace, které musí být před proplachem demontovány. Nejčastěji se jedná o expanzní ventil, vysoušeč klimatizace, nebo kompresor klimatizace. Tento úkon tedy není nejlevnějším,ale ušetří spousty potíží s klimatizací v budoucnu.

Kromě pevných částic může klimatizaci do auta poškodit také vlhkost, což je nejčastější příčina zamrzajících ventilů a vysoušečů auto klimatizace, která také při styku s chladícím médiem způsobuje kyselost prostředí, a tím pádem následnou korozi. Při nedostatečném zaplnění cirkulačního okruhu autoklimatizace chladícím médiem se do oběhu dostává vzduch. který zvyšuje tlak a teplotu, čímž snižuje chladící schopnost klimatizace a také dochází k destabilizaci chladiva a možnost vniknutí vlhkosti do systému.Čištění auto klimatizace proplachováním tyto rizika minimalizuje, čištěním klimatizace v pravidelných intervalech předejdete vysokým výdajům za mimozáruční opravy a udržíte autoklimatizaci dlouhodobě v perfektním stavu. Pro odstranění pylů a plísní doporučujeme provést i desinfekci klimatizace.